تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

ردیفنام نهادوضعیتدامنه فعالیتاستان
1پادار لوله پاز کمیجانتمدید و افزایش دامنهپلیمراراک
2سنجش فرآیند دقیقتجدید و رفع تعلیقکالیبراسیونتهران
3صنایع غذایی رضویتمدید و کاهش دامنه
 رفع تعلیق
غذایی و کشاورزیخراسان رضوی
4مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافقمحدود شدن دامنهمتالوژییزد
5توسعه صنایع جوش و برش آسیا جوشااعطاءبرق و الکترونیکمازندران
6گروه صنعتی بهشهرتجدیدغذایی و کشاورزیتهران
7آزما نانو سیستماعطاءشیمی – میکروبیولوژیقم
8جهد لوله خراساناعطاءپلیمرخراسان رضوی
9معیار آزمای لیاناصلاح گواهینامهغذایی و کشاورزی، شیمی، مصالح و فرآورده های ساختمانی، خودرو و نیرو محرکهبوشهر
10آتش نماد سیستماعطاءبرق و الکترونیکاصفهان
11نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمتجدیدغذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی، بیولوژیهرمزگان
12طرح آفرینان هزاره امید(طاها)اعطاءمصالح و فرآورده‌های ساختمانی و معدنی – غذایی و کشاورزی -شیمیتهران
13بانک ملیاعطاءفناوری اطلاعاتتهران
14زرسنج مهر خراسانرفع تعلیقمتالورژیخراسان رضوی

اقتصاد جوان نیوز دارای مجوز به شماره 86948 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این پایگاه خبری از سال 1399 آغاز بکار کرده و هم اکنون از پرمخاطب ترین پایگاه های خبری در حوزه اقتصاد محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق محتوای سایت برای اقتصاد جوان محفوظ است.