• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
1

تورم کم‌درآمدها از پردرآمدها بیشتر شد

  • کد خبر : 1657
  • ۰۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۴
تورم کم‌درآمدها از پردرآمدها بیشتر شد
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شکاف تورم ۱۲ماهه در شهریورماه ۸/ ۷واحد درصد بوده که نسبت به مردادماه که این شکاف ۹/ ۶واحد درصد بوده ۹/ ۰واحد درصد افزایش داشته است. بنا بر این آمار شکاف تورمی بین کم‌درآمدها و پردرآمدها رکورد زد.

به گزارش اقتصاد جوان نیوز ، تورم کم‌درآمدها از پردرآمدها بیشتر شد.

به نقل از دنیای اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستان سال جاری، تورم نقطه به نقطه در دهک اول ۱/ ۶۰درصد و در دهک دهم ۸/ ۴۳درصد بود. در گروه خوراکی‌ها نیز تورم دهک کم‌درآمد ۶/ ۸۱درصد و در دهک پردرآمد ۶/ ۷۳درصد گزارش شد. به این ترتیب در شهریورماه ۱۴۰۱ نیز همچنان تورم در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پر‌درآمد بوده و فشار قیمتی بر کم‌درآمدها بیشتر است. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورمی دارا و ندار در شهریورماه ۳/ ۱۶درصد بوده که مشابه مردادماه است.

تورم ماهانه ۱/ ۲درصدی دهک اول

مرکز آمار ایران آمار تورم دهکی شهریورماه را منتشر کرد که نشان‌دهنده تورم دهک‌های مختلف جامعه است. این گزارش از جهت مقایسه فشار تورمی بر اقشار مختلف جامعه قابل‌توجه است. براساس این گزارش در آخرین ماه تابستان سال جاری، تورم نقطه‌ای به ۷/ ۴۹درصد رسید که نسبت به مردادماه کاهش ۵/ ۲واحد درصدی داشته است. بررسی گزارش تورم دهکی نشان می‌دهد در کل دهک‌ها، تورم نقطه‌ای در شهریورماه نسبت به مردادماه کاهش داشته است. آمارها نشان می‌دهد در شهریورماه ۱۴۰۱، تورم دهک اول به ۱/ ۶۰درصد رسید که نسبت به مردادماه ۲/ ۳واحد درصد کاهش داشت. در دهک دوم نیز تورم نقطه‌ای در شهریورماه ۶/ ۵۷درصد گزارش شد که نسبت به مردادماه کاهش ۳واحد درصدی را ثبت کرد.

دهک سوم نیز در آخر تابستان تورم نقطه به نقطه ۳/ ۵۵درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه ۸/ ۲واحد درصد کمتر است. در دهک چهارم نیز تورم در مردادماه ۹/ ۵۶درصد بوده که در شهریورماه با کاهش ۹/ ۲واحد درصدی به ۵۴درصد رسیده است. این روند کاهشی در دهک‌های پنجم تا نهم نیز تکرار شده و حدود ۳واحد درصد بوده است. اما در دهک دهم که پردرآمدترین دهک به حساب می‌آید، تورم نقطه به نقطه شهریورماه سال جاری ۸/ ۴۳درصد بوده که نسبت به تورم نقطه‌ای مردادماه ۲/ ۳واحد درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت کاهش تورم در دهک پردرآمد با دهک کم‌درآمد جامعه یکسان بوده است. از سوی دیگر، نگاهی به تورم ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد در دهک اول این تورم ۱/ ۲درصد بوده اما در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۹/ ۱ و ۸/ ۱درصد گزارش شده است.

کاهش تورم گروه‌های خوراکی بر داراها

مرکز آمار ایران در گزارش تورم دهکی، تورم در دو گروه عمده خوراکی و غیرخوراکی را منتشر می‌کند. براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در شهریورماه به ۴/ ۷۵درصد رسید که نسبت به مردادماه که تورم ۴/ ۸۰درصد بود، کاهش ۵واحد درصدی داشت. این کاهش در تورم نقطه‌ای دهک‌های مختلف نیز قابل‌مشاهده است.

به عنوان مثال در دهک اول، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در شهریورماه ۶/ ۸۱ درصد بوده که نسبت به مردادماه کاهش ۵/ ۴واحد درصدی را ثبت کرد. در دهک پنجم تورم خوراکی‌ها در آخرین ماه تابستان ۱/ ۷۵درصد بود که نسبت به مردادماه کاهش ۷/ ۴واحد درصدی داشت. در دهک دهم نیز که به آن دهک پردرآمد گفته می‌شود تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در شهریورماه ۱۴۰۱ حدود ۶/ ۷۳درصد بوده که نسبت به مردادماه که تورم ۷۹درصدی داشته کاهش ۴/ ۵درصدی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد دهک پردرآمد کاهش تورم بیشتری را در گروه خوراکی‌ها لمس کرده است.

فشار تورم غیرخوراکی بر ندارها

براساس گزارش تورم دهکی در شهریور‌ماه سال جاری که مرکز آمار ایران منتشر کرد، تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات در آخرین ماه نیمه نخست سال ۴/ ۳۵درصد بوده که نسبت به مردادماه کاهش ۵/ ۱واحد درصدی را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تورم نقطه‌ای در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات در شهریورماه نسبت به مردادماه در دهک‌های مختلف جامعه قابل‌مشاهده است. کاهش تورم در دهک اول که کم‌درآمد‌ترین خانوارهای کشور در آن قرار دارند، تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها در شهریورماه ۱/ ۳۴درصد اعلام شد که نسبت به مردادماه که تورم ۸/ ۳۵درصد بوده کاهش ۷/ ۱واحد درصدی داشته است.

این کاهش در دهک پنجم ۴/ ۱واحد درصد بوده است. اما کاهش تورم نقطه‌ای گروه غیر‌خوراکی‌ها در دهک دهم ۸/ ۲واحد درصد بوده است. به این ترتیب در شهریورماه ۱۴۰۱، کاهش تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها در دهک دهم بیشتر از دهک اول بوده است. نکته قابل‌توجه این است که در شهریورماه سال جاری، تورم ماهانه دهک اول در گروه خوراکی‌ها ۹/ ۱درصد، در دهک دوم ۲درصد، در دهک‌های سوم تا هفتم ۱/ ۲درصد و در دهک‌های هشتم و نهم و دهم نیز به ترتیب ۱/ ۲ ، ۲/ ۲ و ۱/ ۲درصد گزارش شده است. اما تورم ماهانه شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی‌ها در شهریورماه در دهک اول ۵/ ۲درصد، در دهک‌های دوم تا چهارم ۴/ ۲درصد، در دهک‌های پنجم، ششم و هفتم به‌ترتیب ۳/ ۲ ، ۲/ ۲ و ۱/ ۲ درصد گزارش شده است. اما این تورم در سه دهک هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۹/ ۱ ، ۷/ ۱ و ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. بنابراین در آخرین ماه تابستان سال جاری، در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات تورم ماهانه دهک‌های پردرآمد کمتر از تورم گروه‌های کم‌درآمد بوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورم نقطه به نقطه در شهریورماه نسبت به مردادماه تغییری نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورمی در فروردین‌ماه سال جاری ۷/ ۰واحد درصد و در اردیبهشت‌ماه تقریبا صفر بوده است. اما در خردادماه این شکاف به ۱۵واحد درصد رسید. در اولین ماه تابستان شکاف تورم نقطه‌ای ۷/ ۱۷درصد و در دو ماه بعد یعنی مرداد و شهریورماه ۳/ ۱۶واحد درصد بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی در شهریورماه نسبت به مرداد تغییری نداشته است.

مرکز آمار ایران برای محاسبه فاصله تورمی در میان دهک‌ها، از تورم ۱۲ماهه که میانگین تورم ۱۲ ماه است استفاده می‌کند. براساس این گزارش، تورم ۱۲ماهه در شهریورماه در کل کشور ۱/ ۴۲درصد بوده که تورم ۱۲ماهه دهک اول ۶/ ۴۷درصد و دهک دهم ۸/ ۳۹درصد بوده است. به این ترتیب شکاف تورم ۱۲ماهه در شهریورماه ۸/ ۷واحد درصد بوده که نسبت به مردادماه که این شکاف ۹/ ۶واحد درصد بوده ۹/ ۰واحد درصد افزایش داشته است.

لینک کوتاه : https://eghtesadejavannews.ir/?p=1657

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.