گزارشی تحلیلی درباره کلیات آزمون استخدامی آموزگاری ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش

به گزارش اقتصاد جوان فاطمه مکتبی ، وزارت آموزش و پرورش، اهمیت موضوع تربیت معلم، بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی و همچنین ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی معلمان، از جمله دغدغه‌های مهم و جدی دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت و تاکیدات اسناد بالادستی این حوزه می‌باشد.

این مهم در طراحی و بازتعریف آزمون استخدامی آموزگاری ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش در قالب چرخش‌های تحول آفرین جذب از جمله فراگیری مخاطبان، شایسته گزینی، شفافیت اجرا و بازبینی محتوا و امنیت و کیفیت، مورد توجه قرار گرفته و  تغییرات مهمی در راستای شایسته گزینی و عدالت محوری در جذب معلم صورت گرفته است.

شایسته گزینی و عدالت محوری در آزمون امسال

در قسمت فراگیری مخاطبین، شاهد افزایش رشته‌های تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نسبت به سنوات گذشته و ورود نخبگان دانشگاهی رشته‌های علوم اسلامی، علوم پایه و علوم انسانی هستیم.

از سویی در محور شایسته گزینی، تغییراتی از جمله تاثیر ۴۰ درصدی امتحان فراگیر مشترک (آزمون کتبی) و افزایش تاثیر و اهمیت ارزیابی تکمیلی (مراحل مصاحبه) تا ۶۰ درصد در حیطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی صورت گرفته است.

از موارد دیگر می توان به انتخاب دقیق معلم علاقه‌مند و با اخلاق و دارای توانایی‌های چند‌ساحتی، افزایش ظرفیت ورودی ۳ برابری در ارزیابی تکمیلی نسبت به سنوات گذشته و بررسی دقیق صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان در فرآیند ارزیابی تکمیلی و در نهایت ارزیابی توسط ارزیابان حرفه‌ای آموزش دیده، نام برد.

کسب حداقل ۵۰ درصد از شایستگی عمومی و ۳۰ درصد شایستگی اختصاصی و تخصصی (ارزیابی تکمیلی) و همچنین کسب ۴۷۰ نمره از ۱۰۰۰ نمره کل، در این آزمون ضروری است.

شفافیت اجرا و باز بینی محتوا به همراه امنیت و کیفیت

در آزمون آموزگاری امسال، مواد و منابع آزمون کتبی از ابتدا به صورت دقیق در حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی مشخص و در دفترچه اعلام شد. منابع عمومی مبتنی بر اندیشه‌های امامین انقلاب و منابع تخصصی و اختصاصی با رویکرد بومی‌سازی محتوای داخلی وزارت و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اصلاح و بازنگری شده و جدول شایستگی‌های ارزیابی تکمیلی شامل شایستگی‌ها، نوع ابزار، محتوای ارزیابی و سهم آن از ارزیابی نهایی به صورت کامل در دفترچه آزمون قرار گرفت.

بازنگری در ارزیابی تکمیلی در راستای شایسته گزینی

مرحلــه‌ ارزیــابی‌ تکمیلــی‌ در آزمــون ســال ۱۴۰۲ جــایگزین‌ مرحلــه‌ مصــاحبه‌ شــده است. بــرای‌ ایــن‌ امــر ارزیابانی تربیت‌ شده‌اند‌ تا بـا اسـتفاده از ارزیـابی‌ ٣٦٠ درجـه‌، بتواننـد ابعـاد مختلـف‌ فراگیـر را تحلیل کنند. بـرای‌ آزمـون سـال ۱۴۰۲ صـلاحیت‌هـای‌ معلمـی‌ بـا توجـه‌ بـه‌ مـلاك‌هـای‌ کمـی‌ و کیفــی‌ در دو قســمت‌ آزمــون و ارزیــابی‌ تکمیلــی‌ تقســیم‌ شــدند، بنابراین از تکــراری‌ شــدن مطالــب‌ ارزیابی‌ نسبت‌ بـه‌ آزمـون کتبـی‌ جلـوگیـری‌ مـی‌شود. همچنـین‌ بـا اسـتفاده ابزارهای مختلف مبتنی بر شایستگی های معلمی و بررســی‌هـای‌ میــدانی‌، ارزیــابی‌ ٣٦٠ درجه‌ صورت می‌گیرد.

اقتصاد جوان نیوز دارای مجوز به شماره 86948 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این پایگاه خبری از سال 1399 آغاز بکار کرده و هم اکنون از پرمخاطب ترین پایگاه های خبری در حوزه اقتصاد محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق محتوای سایت برای اقتصاد جوان محفوظ است.