• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

اشتغال

۲۱آبان
وام اشتغال افزایش یافت/ وام از یکصد میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان رسید

وام اشتغال افزایش یافت/ وام از یکصد میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان رسید

معاون وزیرکار از افزایش وام اشتغال از یکصد میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان به عنوان مصوبات جلسه اخیر شورای عالی اشتغال خبر داد.