• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

اموال عمومی

۰۲مهر
آشوب و تخریب اموال عمومی، گرانی و مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد

آشوب و تخریب اموال عمومی، گرانی و مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: اغتشاش و هرج‌ومرج، هیجانات زودگذر و تخریب اموال عمومی نه‌تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند بلکه گرانی و مشکلات اقتصادی را نیز بیشتر می‌کند.