• امروز : چهارشنبه - ۲ فروردین - ۱۴۰۲

بازنشسته

۰۱آذر
معوقات برخی بازنشستگان واریز نشد

معوقات برخی بازنشستگان واریز نشد

باوجود اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه برای واریز معوقات مستمری بگیران و بازنشستگان دولتی، هنوز معوقات بازنشستگان برخی دستگاه ها واریز نشده است