• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

بانک ها

۱۵آذر
پیگیر فروش اموال مازاد بانک ها هستیم/مدیرانی که پای فروش اموال مازاد نیستند برکنار میشوند

پیگیر فروش اموال مازاد بانک ها هستیم/مدیرانی که پای فروش اموال مازاد نیستند برکنار میشوند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها نایستند، برکنار می‌شوند.

۱۱مهر
الزام بانک‌ها به فروش دارایی‌ها چه اثراتی دارد؟

الزام بانک‌ها به فروش دارایی‌ها چه اثراتی دارد؟

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت: با فروش اموال و دارایی بانک‌ها، سرمایه شبکه بانکی افزایش می‌یابد لذا این سرمایه می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق شود.