• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

حساب شخصی

۲۰شهریور
ماجرای تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری

ماجرای تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه‌ تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.