• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

حساب های تجاری

۱۹شهریور
مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای دارندگان حساب‌های تجاری

مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای دارندگان حساب‌های تجاری

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.