• امروز : دوشنبه - ۷ فروردین - ۱۴۰۲

دانه های روغنی

۲۲اسفند
از کشاورزی سبز تا دلالی سم/ ضرورت توجه به کشاورزی عمودی
گفتوگو با رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی استان گلستان :

از کشاورزی سبز تا دلالی سم/ ضرورت توجه به کشاورزی عمودی

پایگاه خبری اقتصاد جوان: رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی جهاد کشاورزی استان گلستان به ضرورت توجه به کشاورزی سبز و گلخانهای اشاره و بیان کرد: در این استان، هنوز دانش فنی مربوط به کشاورزی عمودی و گلخانهای رشد نکرده از سوی دیگر، کشاورزی سبز و بیولوژیک معنا ندارد.