• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

دریاچه ارومیه

۲۱آبان
۵ راهکار دانشگاه آمریکایی برای حل مشکل خشکی دریاچه ارومیه

۵ راهکار دانشگاه آمریکایی برای حل مشکل خشکی دریاچه ارومیه

یک دانشگاه آمریکایی با اشاره به مشکل خشکی دریاچه ارومیه و دریاچه بزرگ نمک آمریکا ۵ راهکار برای حل مشکل این دو دریاچه ارائه داد.