• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

دستگاه های کارتخوان

۱۵شهریور
مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاه‌های کارتخوان

مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاه‌های کارتخوان

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.