• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

دکتر شیوا جهانی گلبر

۱۹دی
مسابقات بهکاپ استان تهران با قهرمانی تیم دانشگاهی یونیک به پایان رسید

مسابقات بهکاپ استان تهران با قهرمانی تیم دانشگاهی یونیک به پایان رسید

تیم دانشگاهی یونیک به سرمربیگری دکتر شیوا جهانی گلبر به مقام قهرمانی مسابقات بهکاپ استان تهران رسید.