• امروز : دوشنبه - ۲۹ اسفند - ۱۴۰۱

دکتر فاطمه شیخ

۱۷اسفند
توجه به ذخایر ژنتیک از اهمیت بالایی برخوردار است
گفت‌وگو با رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی استان گلستان:

توجه به ذخایر ژنتیک از اهمیت بالایی برخوردار است

پایگاه خبری اقتصاد جوان: رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی استان گلستان به ضرورت دو چیز اشاره و بیان کرد: بذر، اصلی‌ترین نهادینه است و سیاست‌گذاری‌ها در سطح کشور باید به گونه‌ای باشد که ذخیره بذری و در نهایت امنیت غذایی داشته باشیم. از سوی دیگر، ارتباط با کشاورزان و معرفی ارقام جدید به آنها ضرورت دارد .