• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

رئیس جمهور

۱۹شهریور
وعده رئیسی درباره قیمت بنزین

وعده رئیسی درباره قیمت بنزین

معاون اجرایی رییس جمهور در رابطه با شایعه گرانی بنزین گفت: تحت هیچ شرایطی آقای رئیس جمهور اجازه افرایش قیمت بنزین را نخواهد داد.