• امروز : پنج شنبه - ۱۰ آذر - ۱۴۰۱

رکود

۲۱آبان
اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا هشدار داد که منطقه یورو در طول زمستان وارد رکود خواهد شد.