• امروز : دوشنبه - ۷ فروردین - ۱۴۰۲

زندگی اجتماعی

۲۳اسفند
اشتباه در سیاست گذاری‌های اجتماعی و عدم تمایل جوانان به ازدواج
عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز تشریح کرد؛

اشتباه در سیاست گذاری‌های اجتماعی و عدم تمایل جوانان به ازدواج

پایگاه خبری اقتصاد جوان: استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مهم‌ترین شرط لازم را برای تحقق قانون جوانی جمعیت، همکاری و هماهنگی بین تمامی ارگان‌های مسئول عنوان کرد.