• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

سازمان صنعت

۰۸آذر
چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟

چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟

در هفت ماهه امسال حدود ۱۷۵۷ کارت بازرگانی صادر و تقریبا ۴۴۰۲ کارت بازرگانی مجدد تمدید شده است.