• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

سازمان صنعت

۰۸آذر
چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟

چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟

در هفت ماهه امسال حدود ۱۷۵۷ کارت بازرگانی صادر و تقریبا ۴۴۰۲ کارت بازرگانی مجدد تمدید شده است.