• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

سال جاری

۱۵آذر
فاصله یک قرنی حداقل بگیرها با خرید خانه

فاصله یک قرنی حداقل بگیرها با خرید خانه

میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران به 47 میلیون تومان رسیده است، این اتفاق فاصله زمانی حداقل بگیران را تا خرید خانه به یک قرن رسانده است.