• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

سد طالقان

۱۵آذر
قیمت واقعی آب تهران چقدر است؟

قیمت واقعی آب تهران چقدر است؟

مدیرعامل آبفای استان تهران بیان کرد: ایران یک سوم متوسط بارندگی دنیا یعنی سالانه ۲۵۰ میلی متر را دارد که امسال به ۲۰۷ میلی متر رسیده، اما به هر حال، ایران تصمیم گرفته که آب ارزان در اختیار مردم و کشاورزان قرار دهد.