• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

سربازی

۳۰شهریور
ثبت نام امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود

ثبت نام امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود

مرحله جدید ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.