• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

سرمایه

۱۵آذر
ابزار جدید برای فروش اموال مازاد و واگذاری دارایی های بانکی

ابزار جدید برای فروش اموال مازاد و واگذاری دارایی های بانکی

بانک‌ها می‌توانند از محل واگذاری اموال مازاد خود نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقدام کنند.