• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

اخبار ویژه

سهام

۰۵آذر
سکته ناقص در بورس

سکته ناقص در بورس

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام از منظر روانی شرایط کافی برای صعود را ندارد؛ به این دلیل نمی‌توان انتظارجدی از طرف تقاضا داشت. وضعیت همه عوامل اثرگذار بر روند قیمت سهام همانند قبل است؛ برهمین اساس فارغ از تورم عمومی بالا به‌عنوان عاملی اثرگذار بر بورس بعید به‌نظر می‌رسد تحولات جدیدی بازارسهام را احاطه کنند.