• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

فروش دارایی ها

۱۱مهر
الزام بانک‌ها به فروش دارایی‌ها چه اثراتی دارد؟

الزام بانک‌ها به فروش دارایی‌ها چه اثراتی دارد؟

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت: با فروش اموال و دارایی بانک‌ها، سرمایه شبکه بانکی افزایش می‌یابد لذا این سرمایه می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق شود.