• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

قیمت ها

۱۵شهریور
عقب‌نشینی بازار اجاره/ پیشنهادهای عجیب مالکان

عقب‌نشینی بازار اجاره/ پیشنهادهای عجیب مالکان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل اصلی اجاره، قیمت‌ها به سمت کاهشی شدن متمایل شده است.پیدا کردن آپارتمان مناسب در این بازار که قیمت گذاری‌ها مبنای خاصی ندارد و هرمستأجر تجربه تازه و متفاوتی از نحوه قیمت گذاری دارد،راحت‌تر شده است.