• امروز : شنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۱

مستمری

۱۶شهریور
کف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

کف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

در اصلاحیه جدید سازمان تامین اجتماعی کف حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مشخص شده است. در ادامه خبر اصلاحیه جدید سازمان تامین اجتماعی را بخوانید.