• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

مسکن خبرنگاران

۰۸آذر
اعلام آمادگی این سازمان برای ساخت مسکن خبرنگاران

اعلام آمادگی این سازمان برای ساخت مسکن خبرنگاران

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: شهرداری آمادگی دارد در زمینه تامین مسکن برای خبرنگاران اقدامات حمایتی را انجام دهد.