• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

مهدی مخبر

۲۹شهریور
بازگشت ۲.۹ میلیون زائر اربعین به ایران

بازگشت ۲.۹ میلیون زائر اربعین به ایران

معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور از بازگشت ۲.۹ میلیون زائر اربعین به کشور خبر داد و گفت:در بحث ناوگان کمبودی نداریم و انتظار برای سوار شدن به نیم ساعت کاهش یافته است.