• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

وام ضروری

۰۵آذر
زمان واریز وام ضروری بازنشستگان

زمان واریز وام ضروری بازنشستگان

نوبت چهارم وام ضروری بازنشستگان در آذر ماه پرداخت می‌شود. تاکنون ۹۴ هزار نفر از بازنشستگان واجد شرایط طی سه نوبت وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.