• امروز : یکشنبه - ۱۰ مهر - ۱۴۰۱

وزارت راه و شهرسازی

۳۰شهریور
ثبت نام امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود

ثبت نام امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود

مرحله جدید ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.