• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

پاریس

۰۷آذر
اجرای کنواسیون  پاریس باعث تولید برق در ایران شد

اجرای کنواسیون پاریس باعث تولید برق در ایران شد

کمیسیون اصل نود اظهار داشت: شورای نگهبان لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پاریس مصوب مجلس گذشته را رد کرد اما اجرای ضوابط آن توسط هیئت دولت سابق زمینه کاهش تولید برق را فراهم کرد.