• امروز : یکشنبه - ۱۰ مهر - ۱۴۰۱

کاغذ

۱۵شهریور
مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاه‌های کارتخوان

مصرف سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ در دستگاه‌های کارتخوان

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.