• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

کشوری

۰۱آذر
معوقات برخی بازنشستگان واریز نشد

معوقات برخی بازنشستگان واریز نشد

باوجود اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه برای واریز معوقات مستمری بگیران و بازنشستگان دولتی، هنوز معوقات بازنشستگان برخی دستگاه ها واریز نشده است