• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

کشور

۲۲آبان
کدامیک از کشورها بیشترین و کمترین تورم را دارند؟

کدامیک از کشورها بیشترین و کمترین تورم را دارند؟

به گزارش ورد آو استاتیکس، ترکیه و آرژانتین، بیشترین تورم سالانه را داشته و ژاپن و چین، کمترین تورم را دارا هستند.