نوسان قیمت در بازار خودرو / از کاهش ۳۰ میلیونی تا افزایش ۴۰ میلیونی + آخرین قیمت انواع خودرو؛ دوشنبه ۹ مرداد + جدول قیمت کامل

خودروقیمت بازار آزاد (تومان)قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد  قیمت دلاری کارخانه 
قیمت خودروهای سایپا
تیبا۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶,۵۹۲
تیبا 2۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶,۷۹۵
ساینا S۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰۷,۰۹۹۴,۸۹۰
ساینا S تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰۷,۱۲۰۵,۰۴۵
ساینا S دوگانه سوز۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰۷,۶۲۷۵,۷۴۳
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰۸,۱۱۴۶,۷۱۳
کوییک۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰۶,۶۷۳۳,۹۲۱
کوییک تیپ DA۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰۶,۷۱۴۴,۰۸۱
کوییک اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰۸,۱۱۴۶,۶۳۵
کوییک R۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰۶,۸۹۷۵,۱۹۳
کوییک R تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰۶,۹۳۷۵,۱۹۳
کوییک R اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰۸,۲۱۵۵,۸۴۴
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰۸,۲۳۵۶,۸۶۶
کوییک S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰۷,۰۵۹۵,۴۴۰
کوییک S تیپ DA۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰۷,۰۷۹۵,۴۵۲
شاهین۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰۱۱,۱۵۶۸,۶۲۴
سایپا 151۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰۵,۳۹۶۴,۴۲۲
سایپا 151 (لاینر)۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰۵,۴۹۷۴,۴۹۰
وانت زامیاد۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۶۶۳۹,۸۳۸
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۸۲۶۱۰,۰۴۱
وانت زامیاد گازسوز۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۹۴۷۱۱,۰۵۵
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۶۹۱۱,۱۷۶
وانت زامیاد دیزل۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۱۶۴۱۲,۶۷۷
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۱۹۱۱۲,۱۵۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۲۱۳,۰۸۳
پیکاپ کارون۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۴۹۱۴,۴۰۲
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۷۴۶۲۴,۲۳۹
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷,۵۰۵۷,۷۶۹
سورن پلاس (تیپ 1)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۴۶۷
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۷۳۰۶,۹۱۷
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۱۵۶۷,۲۰۱
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰۱۲,۳۷۳۷,۵۵۴
دنا پلاس (تیپ 1)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰۱۲,۵۹۶۷,۰۹۵
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۶۴۵۹,۷۷۷
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۳۶۹۱۱,۰۵۵
پژو پارس۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰۱۰,۱۰۱۵,۲۷۸
پژو پارس سفارشی۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰۱۰,۵۰۷۵,۹۰۶
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰۱۱,۱۱۶۶,۶۴۵
پژو پارس TU5۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰۱۲,۱۹۱۵,۵۸۲
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۴۲۶۵,۲۵۴
پژو 207 موتور TU3۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰۱۰,۳۰۴۶,۵۶۸
پژو 207 تیپ 5۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰۱۰,۴۶۷۷,۰۷۵
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰۱۱,۸۶۶۶,۷۸۸
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰۱۲,۶۷۷۶,۴۶۲
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰۱۳,۲۸۶۶,۹۷۲
پژو 207 اتوماتیک۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰۱۵,۸۶۲۸,۵۲۷
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۲۰۷
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰۱۴,۶۶۵۸,۴۹۶
رانا پلاس۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰۹,۹۸۰۶,۵۳۵
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰۱۰,۵۴۸۶,۹۶۹
تارا دستی۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰۱۳,۵۲۹۸,۰۰۰
تارا اتوماتیک۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰۱۵,۷۲۰۹,۹۵۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰۲۴,۹۴۹۱۹,۹۳۱
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۴۸۵۲۰,۴۲۶
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۲۹۶
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۱۲۰۳۱,۴۴۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۷۵۷۳۸,۲۳۵
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۴۴۰۳۰,۹۳۳
قیمت خودروهای مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۳۵۵۱۲,۴۷۵
X22 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷,۶۴۷
X22 پرو اتوماتیک۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۱۶۸۱۴,۷۴۶
X55 پرو۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۹۷۸۲۲,۴۹۵
آریزو 5۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۹۳۵۱۸,۶۰۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۵۴۴۱۹,۰۶۷
آریزو 6 پرو۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۶۲۲,۲۹۲
تیگو 7 (IE)۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۳۱۰۲۷,۹۹۲
تیگو 7 پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۳۰۸۲۵,۵۵۸
تیگو 8 پرو۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۴۶۵۳۲,۲۵۲
تیگو 8 پرومکس۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۷۹۵۴۲,۹۴۱
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۲۱۵
فونیکس FX (1.5)۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۶۷۱
فونیکس FX (1.6)۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۹۰۵۳۱,۰۳۴
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X70۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۳۸۳
جک J4۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۱۱۲۱۵,۵۱۷
جک S3۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۸۷۸۱۸,۴۵۸
جک S5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۶۸۸۲۵,۲۷۴
کی‌ام‌سی T8۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۶۳۳,۴۶۹
کی‌ام‌سی J7۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۴۱۲۲۵,۹۶۳
کی‌ام‌سی K7۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۹۱۷۳۲,۴۹۵
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۴۲۶۹,۰۸۷
وانت کارا (دو کابین)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۸۱۱۹,۵۱۳
وانت کاپرا۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۶۹۰۱۹,۲۴۹
رسپکت۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰۲۴,۳۴۱۱۹,۷۵۲
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۴۵۴۲۲,۷۷۹
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۳۶۷۲۳,۲۸۶
دیگنیتی پرایم۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۷۵۹۲۵,۳۳۵
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۷۵۷۲۹,۲۴۹
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۸۹۲۲۱,۱۹۷
لاماری ایما۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۱۰۵۳۱,۵۴۲
آسنا دنده ای۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۲۵۲۲۱,۲۹۸
مکث تیارا۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۶۴۳۲۷,۷۰۸
مکث کلوت دستی۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۸۱۷۳۲,۳۷۳
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۱۹۳۳۷,۹۹۲
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۹,۷۳۶۱۱,۷۴۴
دایون Y5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۴۵۴۲۵,۳۱۴
فردا T5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۷۸۹۲۶,۴۹۱
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۶۳۹۴۶,۶۵۳

 

اقتصاد جوان نیوز دارای مجوز به شماره 86948 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این پایگاه خبری از سال 1399 آغاز بکار کرده و هم اکنون از پرمخاطب ترین پایگاه های خبری در حوزه اقتصاد محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق محتوای سایت برای اقتصاد جوان محفوظ است.