• امروز : شنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۱

بانک مرکزی

۲۰شهریور
ماجرای تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری

ماجرای تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه‌ تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.

۱۹شهریور
مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای دارندگان حساب‌های تجاری

مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای دارندگان حساب‌های تجاری

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.