• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

قائم مقام پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین

۳۰آبان
مردم اصفهان از ۲۹ آبان ۲۵ آبان دیگری ساختند

مردم اصفهان از ۲۹ آبان ۲۵ آبان دیگری ساختند

مردم ولایت مدار اصفهان با حضور پرشکوه و ماندگار خود ۲۹ آبان ۱۴۰۱ را تبدیل ۲۵ آبان دیگری کردند.

۲۲آبان
نشست تخصصی جهاد تبیین ویژه مدیران سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی برگزار شد

نشست تخصصی جهاد تبیین ویژه مدیران سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی برگزار شد

نشست تخصصی جهاد تبیین با سخنرانی احمدرضا دلیران فیروز قائم مقام پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین، ویژه مدیران سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ویژه مدیران سازمان در قالب دوره آموزش ضمن خدمت برگزار شد.