• امروز : دوشنبه - ۲۹ اسفند - ۱۴۰۱

مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

۱۰اسفند
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان عنوان کرد: اهمیت بخش بازرگانی در افزایش تولید محصولات باغی

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان عنوان کرد: اهمیت بخش بازرگانی در افزایش تولید محصولات باغی

فرهانی: : با در نظر گرفتن سرمایه گذاری های صورت گرفته دولتی و همچنین سیاست های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی کشور درانتقال محصولات زراعی به زیر پوشش کشت گلخانه ها و با در نظر گرفتن ، موجب آن شده است که اهمیت تولیدات باغبانی کشور پررنگ تر شود چرا که گشت گلخانه، موجب تولید بیشتر محصول ، صرفه جوی در آب و همچنین اشتغالزایی میشود.